พลิกชาติท้าปฐพี (My Country: The New Age)

Hotel Del Luna รอรักโรงแรมพันปี

Hi Bye Mama! บ๊ายบายแม่จ๋า

Hyena (ไฮยีนา) เกมกฏหมาย ทนายล่าเนื้อ

Rugal ตำรวจกล คนเหนือมนุษย์

It’s Okay to Not Be Okay เรื่องหัวใจ ไม่ไหวอย่าฝืน