ตู้แช่แข็ง

ตู้กดน้ำดื่มถังคว่ำบนแบบตั้งพื้น

ตู้แช่เครื่องดื่มเป็นวุ้น

ตู้แช่เครื่องดื่ม