คนเรียกรถทัวร์

ชายที่มาอยู่ด้วย

ในห้องนาฏศิลป์

ขาใคร?

นางในหอพัก

ประมูลรถมือสอง