ที่จอดรถสีแดง

จากกันทั้งที่ยังรัก

เจอดีระหว่างเที่ยวญี่ปุ่น

ใต้ต้นลั่นทม

เธอคนนั้นที่มาด้วย

วงเหล้าที่ปากซอย

วิญญาณอาฆาตในหอพัก

เปรตที่เห็นตนนั้น

ออกจากห้องไม่ได้

โรงเรียนเก่าแก่1