เขาไม่อาจรับรู้

รถเสียที่ทางเปลี่ยว

เจ้าที่ทวงศาล

เจอดีที่ค่ายฝึกทหาร

คุณน้าบ้านตรงข้าม

บ้านใหม่ของพวกเรา