เรื่องเล่าของโรงเรียน

ยังมีใครอีกคนในห้องนี้

โทรมาเล่าว่าตาย

ชายแก่กับเสาน้ำเกลือ

ปอบเมืองกรุง

ค้างคืนที่แฟลตทหาร