วิญญาณอาฆาตในหอพัก

เปรตที่เห็นตนนั้น

ออกจากห้องไม่ได้

โรงเรียนเก่าแก่1

โรงเรียนเก่าแก่ 2

วิญญาณสื่อสาร