ประวัติลิฟท์แดง

สองครั้งต่อคืน

คืนเฝ้ายามกะดึก

บุกบ้านร้างชื่อดัง

ผู้ชายที่โรงเรียน

เวลาที่เหลืออยู่

ผู้หญิงที่ชั้น 14

แท็กซี่เที่ยวดึก

พี่เทพ

คืนหลอนที่กุฏิ