เพื่อนที่ชื่อศุภาง

เฝ้าเพื่อนที่โรงพยาบาล

นางรำในงานโรงเรียน

ผีถ้วยแก้วที่โรงเรียน

หญิงท้องแก่บนเนินเขา

ในคืนฝนตกและไฟดับ