เพื่อนชวนไปอยู่ด้วย

ถ้าพี่ตายไป

ค้างคืนที่ม่านรูด

โรงแรมนี้มีผี