ระหว่างทางกลับบ้าน

เธอชื่อบุญา

นอนค้างบ้านเพื่อน

กุมารที่(ไม่)รัก