ทำไมแม่บ้านชาวญี่ปุ่นถึงเย็นชา

ทำอย่างไรถึงจะได้ไปอยู่ญี่ปุ่นอย่างถาวร